Αρχική Η Projector Company για περισσότερα από 30 χρόνια, προβάλλει εσάς και το έργο σας και θέτει τις βάσεις για την επιτυχία κάθε εκδήλωσης. Κύριος στόχος από την ίδρυση της Εταιρείας μας, έως και σήμερα παραμένει η υψηλή ποιότητα παροχής υπηρεσιών. Η εξειδίκευση, η συνεχής ενημέρωση και εκπαίδευση στα νεότερα δεδομένα που αφορούν τα τεχνικά μέσα και τις νέες μεθόδους εφαρμογής αυτών, στο χώρο των οπτικοακουστικών μέσων, μας επιτρέπει να κάνουμε σταθερά βήματα καλύπτοντας πληρέστερα, ολοένα και ευρύτερο φάσμα Εκδηλώσεων Εξειδικευμένων απαιτήσεων στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.